Zmień opiekuna

Zmień opiekuna – dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić bądź usunąć przypisanego opiekuna.

Parametry seryjnej zmiany opiekuna