PIT –28

Zakładka zawiera ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT-28 i jej załączników:

Nazwa – przeniesione z Pieczątki firmy.

Adres –  przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu.

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Typ działalności – „Gospodarcza” (domyślnie zaznaczona) oraz „Najem, dzierżawa”.
KSeF

Jest to miejsce zawierające ustawienia dotyczące integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

W sekcji Środowisko pracy z KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

  • demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF.. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z Historii zmian.
  • produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego. Zgodnie z przepisami możliwość wystawiania Faktur ustrukturyzowanych jest jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok Faktur papierowych i Faktur elektronicznych, co oznacza, że podatnik może równocześnie wystawiać i przesyłać Faktury za pośrednictwem platformy KSeF jak i przekzywać je w tradycyjny sposób ( elektronicznie lub papierowo). 

 

Poprzez przycisk Generuj token program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy, token jest szyfrowany. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF.

W polu Token istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego.

Uwaga
Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.
PIT – 36, PIT – 36L

Zakładka zawiera wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia zaliczek na  PIT-36.

Nazwa oraz Adres – wykorzystywane są w programie w dwóch miejscach: 

  • Na wydruku zaliczki na PIT-36,
  • Na karcie wspólnika (Ogólne/ Inne/ Lista właścicieli) są automatycznie dodawane jako pierwsza pozycja w zakładce [Kwoty deklaracji/ Działalność gospodarcza].

Działalność – rodzaj prowadzonej działalności.
Comarch Apfino

W systemie Comarch ERP Optima jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino.
Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:

  • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
  • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino
  • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi
  • a następnie skopiować Klucz wymiany potrzebny do integracji kont i wkleić go w Comarch ERP Optima

 

Jeśli masz już konto w Comarch Apfino, to swój klucz wymiany znajdziesz po zalogowaniu do platformy, w zakładce Ustawienia / Integracja.

Więcej informacji jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino znajdziesz tutaj.

Po uzupełnieniu klucza wymiany uaktywniają się parametry Drukuj pieczęć prewencyjną oraz Drukuj link do płatności online. Parametry są domyślnie zaznaczone.

Uwaga
Pieczęć prewencyjna jest drukowana na wydrukach EKO faktur sprzedaży i korekt pod warunkiem, że jest uzupełniony klucz wymiany oraz jest zaznaczony parametr Drukuj pieczęć prewencyjną.

Drukuj link do płatności online – jeżeli parametr jest zaznaczony, na wydrukach Eko faktury w języku polskim oraz w języku angielskim pojawi się przycisk z tekstem Zapłać online. Przycisk pojawi się pod warunkiem, że faktura jest nierozliczona lub jest częściowo rozliczona. Więcej informacji na temat płatności online znajduje się tutaj.

Dotyczy wersji: 2023.1
Automatyczne wysyłanie danych – po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino, parametr Automatyczne wysyłanie danych jest zaznaczany a sekcja zawiera informacje dotyczące zadania synchronizacji. Po zapisaniu zmian, w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy tworzone jest zadanie synchronizacji z Comarch Apfino w oparciu o podane w sekcji Automatyczne wysyłanie danych parametry.

Na oknie znajduje się również informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych, wraz z możliwością przejścia do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry za pomocą przycisku Przejdź do konfiguracji usługi.