Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z Comarch OCR?

W przypadku zaczytywania dokumentów do rejestru VAT za pomocą Comarch OCR, kody JPK pobierane są z karty kontrahenta, a od wersji programu 2021.0.1. jeżeli kontrahent będzie miał przypisaną domyślną kategorię – również z kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu). Jeżeli na skanie faktury widoczne są kody JPK, są one dodawane na dokument w przypadku zaczytywania do Rejestru sprzedaży VAT.
Od kiedy obowiązują pliki JPK_V7?

Pliki JPK_V7 mają obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r.
Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?

W przypadku importu dokumentów za pomocą pracy rozproszonej (jak również od wersji 2021.0.1 z pliku vat_r.txt) kody JPK pobierane są tylko i wyłącznie z importowanego pliku. Nie są przenoszone na importowany dokument kody JPK z karty kontrahenta, z kategorii ani inne wynikające z typów dokumentów.
Gdzie znajdę deklarację JPK_V7 w formie pliku xml?

Plik xml deklaracji JPK_V7 generuje się w momencie przeliczania deklaracji i zapisuje we wskazanym miejscu na komputerze. Miejsce, gdzie taki plik xml ma być zapisywany wskazujemy w Konfiguracji programu z poziomu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny.
Jak wykazać fakturę w pliku JPK_V7 przy metodzie kasowej, jeśli nie została ona jeszcze rozliczona lub wykazać ją w innym miesiącu niż została rozliczona?

W przypadku metody kasowej dokumenty trafiają do deklaracji w miesiącu, w którym zostały rozliczone. W celu wykazania dokumentu w danym miesiącu na deklaracji JPK_V7, mimo że nie został on jeszcze rozliczony lub wykazania go w innym miesiącu niż nastąpiło rozliczenie należy na danym dokumencie odznaczyć parametr Wg kasy a następnie pod przyciskiem Do VAT wpisać kwotę rozliczenia oraz miesiąc, w którym chcemy wykazać dokument na deklaracji.
Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?

Jeżeli plik JPK_V7 został wysłany w wersji kwartalnej, wówczas nie ma możliwości wygenerowania korekty do tego pliku w wersji miesięcznej. W takim przypadku należy z listy usunąć wysłany plik JPK_V7 i dodać go na nowo w odpowiedniej formie rozliczenia.

Aby odblokować wysłany plik JPK_V7, plik powinien mieć status Wysłano/Odebrano UPO, natomiast operator powinien mieć zaznaczony parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji w zakładce System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy. Po zaznaczeniu danego pliku na liście należy wybrać opcję Odblokuj JPK_V7 dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Po odblokowaniu pliku można go usunąć.

Następnie w System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe należy wskazać miesiąc i rok, od którego mają być wyliczane pliki JPK_V7 w wersji miesięcznej i odznaczyć parametr Kwartalne rozliczenia VAT. Po zapisaniu zmian w konfiguracji, można dodać nowy plik JPK_V7 w wersji miesięcznej.

W celu zachowania informacji o wysyłce pliku JPK_V7 zalecane jest wykonanie wydruku UPO, pobranie pliku w formacie xml oraz wykonanie kopii bazy danych.
W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 transakcje związane ze sprzedażą i nabyciem energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT?

Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży należy na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 dodać atrybut o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży, kwota netto i VAT z takiego dokumentu jest wykazywana w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w części ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.