Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.
Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
Błąd „Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]”.

W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?

Po zaakceptowaniu komunikatu w programie otwiera się Formularz danych wspólnika. Na zakładce Szczegółowe należy uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika. W przypadku, kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2.Nr. Ident./podatki.
Po zapisaniu formularza, ponownie przeliczamy deklarację.