Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia przeliczanie sprawozdania na inne waluty, np. EUR?

Nie, aplikacja Comarch e-Sprawozdania tworzy e-Sprawozdania Finansowe zgodnie ze schematami Ministerstwa Finansów, które nie przewidują wykazywania kwot w innych walutach niż PLN.
Czy na każdym etapie rozwoju aplikacji Comarch e-Sprawozdania pozostanie utrzymana możliwość wprowadzenia wszystkich danych ręcznie, bez automatycznego pobierania danych z programu Comarch ERP Optima?

Tak, możliwość ręcznego wprowadzania danych pozostanie.
Gdzie na stronie Ministerstwa Finansów są dostępne informacje w zakresie zmian w sporządzaniu sprawozdań finansowych?

Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ są dostępne Najczęściej zadawane pytania w zakresie e-Sprawozdań Finansowych.
Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla domów maklerskich (tym przypadku sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie rozporządzenia MF z 28.12.2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich)?

Od wersji 2019.4 jest możliwość tworzenia sprawozdań dla emitentów papierów wartościowych.
Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)?

Na dzień dzisiejszy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie ma możliwości sporządzenia sprawozdań dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).