Pierwsze kroki

Jak dodać zapis księgowy w KPiR?

Jako przedsiębiorca prowadzący Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów jesteś zobligowany do ewidencjonowania swoich przychodów i kosztów. Zapisy KPiR możesz dodać ręcznie – bezpośrednio w księdze oraz poprzez generowanie zapisów z ewidencji pomocniczych. Jak zatem dodać zapis bezpośrednio w Księdze podatkowej? Zobacz jakie to proste!
 1.  Otwórz menu: Księgowość/ Zapisy KPiR, wybierz zapisy w buforze i miesiąc.
 2. Dodaj nowy zapis za pomocą przycisku  i uzupełnij dane, po kliknieciu w pole  możesz wybrać kategrię z listy,  program automatycznie podstawia opis oraz proponuje wpisanie kwoty zgodnie z kolumną wskazaną na formularzu Kategorii.
 3. Zatwierdź zapis ikoną .
Zachęcamy również do obejrzenia filmiku:

Pierwsze kroki

Rozdział ten przedstawia w kolejnych punktach informacje istotne dla użytkownika, który rozpoczyna prace w programie Comarch ERP Optima. Dokumentacja do programu zawiera oddzielny podręcznik opisujący Konfigurację programu, słowniki, narzędzia, dlatego w tym podręczniku znajdziemy tylko podstawowe informacje na ten temat (w celu odnalezienia szczegółowych opisów należy skorzystać z podręcznika Comarch ERP Optima Ogólne i Konfiguracja).

 Informacje ogólne  

  1. Założenie nowej bazy danych (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych).
  2. Uzupełnienie danych o firmie (Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy).
  3. Wpisanie listy użytkowników (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy).
  4. Ustalenie blokad dostępu dla użytkowników (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Blokady dostępu). Założenie blokad nie jest niezbędne do poprawnego działania programu i można je uzupełnić w razie konieczności już podczas pracy z programem.
  5. Uzupełnienie listy banków (Ogólne/ Inne/ Banki) – przede wszystkim wprowadzamy dane o bankach, w których mamy założone rachunki.
  6. Uzupełnienie list:
  • Urzędów (Ogólne/ Inne/ Urzędy)
  • Wspólników (Ogólne/ Inne/ Właściciele)
  • Pracowników (Ogólne/ Pracownicy)
  • Kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci).
Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.

Moduł Księga podatkowa

 1. Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Parametry).
 2. Zdefiniować odpowiednie dokumenty (Konfiguracja firmy/ Definicje Dokumentów).
 3. Zdefiniować własne podrejestry, zarówno w obrębie Rejestrów Sprzedaży jak i Zakupu (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Rejestr sprzedaży lub Zakupu).
 4. Sprawdzić ustawienia konfiguracyjne modułu Środki Trwałe (Konfiguracja firmy/ Środki trwałe).
 5. Zaznaczyć księgowanie dokumentów z ewidencji pomocniczych w pierwszej kolejności do bufora zapisów księgi (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Parametry dla księgi podatkowej).
 6. Założyć blokady dostępu odpowiednim użytkownikom programu (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka [Blokady dostępu]).
Zakładanie blokad nie jest obowiązkowe – w razie konieczności zakazy dostępu dla operatorów mogą być uzupełniane w trakcie pracy z programem.
Uwaga
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy również dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi modułu Kasa/Bank.
Ustawienia konfiguracyjne pod kątem obsługi modułu Kasa/Bank:
 1. Ustalenie numeracji raportów kasowo/ bankowych (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa/Bank/ Raport).
 2. Założenie rejestrów kasowo/ bankowych (Kasa/ Bank/ Rejestry kasowe/ bankowe).
 3. Otwarcie raportów kasowo/ bankowych (Kasa/ Bank/ Raporty kasowe/ bankowe).
 4. Otwarcie raportów kasowych/ bankowych jest niezbędne dopiero w chwili wprowadzania dokumentów (zapisów kasowych/bankowych) w programie. Dlatego raporty kasowe/ bankowe nie muszą być otwierane w chwili konfiguracji systemu, należy jednak pamiętać o tym przed rozpoczęciem pracy.
 5. Schematy numeracji dla zapisów kasowych/ bankowych (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa/Bank/ Wpłata i Wypłata).
 6. Możemy zdefiniować dwa rodzaje wpłaty – wpłata gotówką i wpłata przelewem bankowym. Dla każdego rodzaju wpłaty można ustalić odrębny schemat numeracji.
 7. Ustalenie wykorzystywanych w firmie form płatności (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności).
 8. Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Karty kredytowe).
Po wprowadzeniu tych podstawowych informacji można rozpocząć wprowadzanie danych oraz wystawianie dokumentów.