Dodatki i potrącenia

Uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element

Cel ćwiczenia: Edytowanie naliczonej wypłaty w celu dodania kolejnego elementu wynagrodzenia.
 • Po naliczeniu wypłaty dla pracownika Jan Kowalski okazało się, że trzeba ją uzupełnić o dodatkowe elementy: Premię uznaniową – nie jest to „stały” element wynagrodzenia, więc nie jest wpisany na listę dodatków pracownika
 • W oknie Wypłaty pracowników otwieramy wypłatę koną lupy
 • W formularzu wypłaty na zakładce Elementy wypłaty dodajemy Premię uznaniową:
  • Typ wypłaty – wybieramy z listy Premia uznaniowa
  • Kwota – wpisujemy 300 zł i zapisujemy element wypłaty
 • Sprawdzamy kwoty na poszczególnych zakładkach i akceptujemy formularz.
 • W oknie Wypłaty pracowników; obok nazwiska pracownika, któremu modyfikowaliśmy wypłatę, widzimy odpowiednio zmienioną kwotę. Wypłata dalej jest w kolorze zielonym (otwarta).
 • Z poziomu listy, zaznaczamy pracownika i wykonujemy wydruk kwitka wypłaty – korzystając z podglądu wydruku.

Seryjna wypłata dodatku na liście „Inna wypłata”

https://www.youtube.com/watch?v=PQFkz6TitgE
Cel ćwiczenia: Wypłata „Premii procentowej” na liście typu „INNA”.
 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol I (Inna wypłata).
  • Rodzaj: Inne
  • data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
 • Z głównego menu Płace i Kadry otwieramy okno Wypłaty pracowników z opcją Wszyscy i poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę płac o symbolu I za bieżący miesiąc.
 • Pracownikowi (Jan Kowalski) naliczamy wypłatę. W zakładce Elementy wypłaty pojawia się składnik „Premia procentowa”, gdyż dodając ten element do listy dodatków pracownika wybraliśmy symbol listy płac I Inna wypłata. Zapisujemy wypłatę.
 • Zaznaczamy pozostałych pracowników na liście (kombinacja klawiszy <Ctrl>+<A>).
 • Następnie z menu przy ikonie plusa wybieramy opcję „Wypłać seryjnie dodatek”:
  • Jako Typ składnika wybieramy z listy premię procentową
  • Nie zaznaczamy opcji „Zapisywać również wypłaty o zerowej wartości”
  • Przyciskiem Wybierz uruchamiamy seryjne naliczenie elementu
 • Po zakończeniu operacji pojawi się log z informacją o naliczeniu wypłat dla poszczególnych osób. Dla niektórych pracowników wypłata nie została naliczona, ponieważ wartość jej byłaby zerowa.
 • Naliczone wypłaty wyświetlane są w kolorze zielonym co oznacza, że są
 • Po zmianie wyświetlanej listy z innej (I) na etatową (E) za bieżący miesiąc widzimy, że wypłaty etatowe pracowników są wyświetlane na czarno. Oznacza to, że są one zamknięte – nie można ich modyfikować ani usuwać.
Uwaga
W sytuacji naliczenia drugiej wypłaty dla pracownika, przyporządkowanej do tego samego miesiąca deklaracji, w tle następuje zamknięcie pierwszej wypłaty w celu poprawnego zaokrąglenia kwot składek ZUS, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy w kolejnej wypłacie. Te wartości uzgadniane są w obrębie miesiąca deklaracji, a nie w obrębie danej wypłaty.

Uzupełnienie wypłaty etatowej o dodatek / potrącenie

Często się zdarza tak, że po naliczeniu wypłaty etatowej należy pracownikowi wypłacić jeszcze jakiś dodatek np. premię. Do momentu aż lista płac nie zostanie zamknięta istnieją 2 sposoby zrealizowania takiej wypłaty. Można to zrobić na osobnej liście (kryterium = inna) lub przeliczyć istniejącą wypłatę.
 1. Wyświetlamy listę pracowników z wypłatami na danej liście.
 2. Przyciskiem edytujemy wypłatę pracownika.
 3. Przechodzimy na zakładkę [Elementy wypłaty] i przyciskiem  (klawisz <INSERT>) dodajemy kolejny element. Na otwartym formularzu elementu wypłaty wybieramy typ wypłaty i ustalamy kwotę dodatku. Dla dodatków wyliczanych wg wzoru podajemy zmienne potrzebne do wyliczenia. Uzupełniony formularz zapisujemy przyciskiem .
 4. Po uzupełnieniu listy o kolejny element program sam, automatycznie przeliczy składki ZUS, podatek, składkę zdrowotną i kwotę do wypłaty.
 5. W zależności od wybranej u pracownika formy płatności wynagrodzenie zostanie wypłacone gotówką lub skierowane na ROR.
 6. Należy pamiętać, że tak wpisany dodatek nie tworzy historii, tzn. W przypadku wykasowania wypłaty informacja o wypłaconym dodatku przestaje istnieć.
 7. W celu tworzenia odpowiedniej historii dodatki powinny być wpisywane w formularzu danych pracownika na listę dodatków.