Opisy nieobecności do kart pracy

Opisy nieobecności do kart pracy

Słownik z predefiniowanymi 13 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika 8 własnych opisów nieobecności. Opis dostępny jest:
  • na liście nieobecności pracownika,
  • na formularzu nieobecności zakładka [Pozostałe].
Docelowo, opisy nieobecności wskazują, w której grupie podsumowania wydruku Karty Pracy (zestawienia czasu pracy) ma być wykazana dana nieobecność.