Zasiłki

Funkcja ta pozwala na poprawne zdefiniowanie wartości stopy procentowej dla poszczególnych zasiłków. Predefiniowane są wartości zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli w regulaminie wynagrodzeń zostały zapisane inne wartości należy je tutaj wprowadzić i zapisać. Ustawiony tutaj procent podstawy zasiłków chorobowych dotyczy wszystkich pracowników.
Uwaga
Dane na formularzu zasiłków wyświetlane są zawsze na pierwszy dzień miesiąca. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa weszła w życie 8 lutego 2005 - nowe procenty zasiłków widoczne są dopiero po wyświetleniu miesiąca marca 2005, ale obowiązują od 8 lutego 2005.
Sekcja Okresy zasiłkowe:
  • Liczba dni okresu zasiłkowego – domyślnie 182,
  • Wydłużony okres zasiłkowy (ciąża, gruźlica) – domyślnie 270,
  • Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy) – 12.