Parametry

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wskazania sposobu zapisu skanów dokumentów dla usługi OCR. Możliwe jest zaznaczenie jednej z 3 opcji:
  • zapisz w bazie (domyślnie zaznaczona opcja),
  • zapisz w IBARD (po zaznaczeniu tej opcji staje się aktywne pole Folder dla plików na IBARD),
  • zapisz na dysku (po zaznaczeniu tej opcji pojawia się możliwość określenia domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk oraz ewentualnie dodatkowo dedykowanego folderu dla tego stanowiska).
  • Przenoś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów (po zaznaczeniu tej opcji nazw i adres kontrahenta będą pobierane z karty kontrahenta a nie z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kontrahentów dane będą pobierane z bazy REGON).