Nowości i zmiany w wersji 2021.1.2

Płace i Kadry

Nowości

1. Deklaracje podatkowe:
  • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-4R (11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R (16).
  W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2021.1.2 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT 4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
  • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych PIT-4R (11), PIT-8AR (10), IFT-1/1R (16).
  • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji  PIT-4R (11), PIT-8AR(10) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2432).

Poprawiono

1. Deklaracje PIT:
  • Na zaliczce miesięcznej na PIT-4R w pozycji Wynagrodzenie ze stosunku pracy w liczbie podatników oraz sumie wypłat nie były uwzględniane osoby i ich wynagrodzenie, jeśli ze względu na niską kwotę zaliczka podatku wynosiła 0 zł. Działanie poprawiono.
  • Na deklaracji PIT-11 utworzonej dla pracownika tymczasowego w polu 29 nie była wykazywana kwota ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’. Działanie poprawiono.
  • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego i tymczasowego jednocześnie, który nie ukończył 26 lat w polu 29 nadmiarowo była wykazywana kwota ‘Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)’. Działanie poprawiono.
  • Kolejne przeliczenie deklaracji PIT-4R w wersji 10 powodowało zwielokrotnienie wartości wykazywanych w polach dotyczących miesiąca grudnia (oprócz pozycji 1 i 8). Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono naliczenie deklaracji PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) na nowych formularzach obowiązujących za 2020 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Przywrócono możliwość dodania nowego okresu obrachunkowego w przypadku, gdy istniało ich więcej niż jeden, a w poprzednim okresie dodano zakaz do konta księgowego. 2. Ewidencja ryczałtowa. Usunięto komunikaty pojawiające się podczas dodawania pozycji kwot indywidualnych na zakładce [Najem].

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 29.01.2021 r. 

1. Faktura za usługi Biura Rachunkowego przeniesiona do bazy Klienta. Poprawiono wyliczanie kwoty VAT na fakturze za usługi księgowe przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego do bazy Klienta w przypadku, gdy na fakturze była więcej niż jedna pozycja i zmieniano kategorię. 2. Deklaracja PFRON – niepoprawna wersja pliku INF-D-P. Poprawiono strukturę pliku INF-D-P generowanego za miesiąc styczeń/luty/marzec 2021.

Aktualizacja w dniu 22.01.2021 r.

1. Deklaracje RUD.  Wprowadzono możliwość generowania deklaracji RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło jako plik xml, który można wczytać do PUE oraz w postaci wydruku. 2. Wydruk ZUS IMIR. Poprawiono drukowanie informacji o zasiłkach na wydruku ZUS IMIR dla ubezpieczonego. 3. Eksport pliku JPK_V7. Poprawiono eksport pliku JPK_V7 w przypadku, gdy atrybuty JPK_V7 zostały dodane do dokumentów w module Handlowym. 4. Synchronizacja statusów zamówień z Comarch e-Sklep. Poprawiono wysyłkę danych dot. aktualizacji stanu zamówienia w przypadku jego edycji podczas trwającej synchronizacji.

Aktualizacja w dniu 07.01.2021 r.

1. Wydruki deklaracji PIT za rok 2020. Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych PIT-4R (11), PIT-8AR (10), IFT-1/1R (16).