Aktualizacje po wydaniu wersji - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Aktualizacje po wydaniu wersji - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 08.05.2024

  1. Comarch ChatERP. W programie Comarch ERP Optima przywrócono możliwość zlecania zadań do wykonania przez ChatERP. Po aktualizacji będzie można na powrót wydawać asystentowi polecenia np. wystawienia faktury sprzedaży.

Aktualizacja w dniu 26.03.2024

  1. PIT-36L(20), PIT-28(26) – zwrot składki zdrowotnej. Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36L(20) i PIT-28(26) umożliwiono podwyższenie przychodów o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej.
    .
    Na formularzu deklaracji PIT-36L(20) umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycji 28 Przychód. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT/B(21).
    .
    Na formularzu deklaracji PIT-28(26) w sekcji D Przychody podatnika objęte ryczałtem według stawek umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycjach: 25-33, 35-43, 45-46, 48. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT-28/B(20).