Ceny towarów i usług

Dla każdego towaru lub usługi można w systemie Comarch ERP Optima zapamiętać dowolną liczbę cen sprzedaży (co najmniej jedna). W konfiguracji firmy określamy Nazwy tych cen, walutę, w której cena będzie wyrażona oraz jej typ (czy jest to cena netto czy brutto). Dodatkowo wyświetlane są również parametry związane z ceną zakupu towaru – tutaj ustalić można jedynie domyślną walutę. Ceną zakupu będzie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania towaru na magazyn.

Nazwa – maksymalnie 20 znakowa nazwa ceny.

Offset – powoduje ostateczne ustalenie sposobu prezentacji ceny sprzedaży. Pole to przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne. Po wpisaniu wartości ujemnej od wyliczonej ceny sprzedaży będzie odejmowana wartość offsetu, wartość dodatnia natomiast powiększy cenę. Poprzez odpowiednie ustawienie zaokrągleń i wartości offsetu możemy, niezależnie od cen zakupu, uzyskać zawsze takie same końcówki np. 99gr (zaokrąglenie do 1zł i offset równy –0,01).

Przykład
Cena zakupu towaru wynosi 5zł. Zadajemy marżę 100% i zaokrąglenie do 0,01zł, offset pozostaje z wartością 0,00. Cena sprzedaży w tym przypadku wynosi 10 zł.Po zmianie wartości offsetu na -0,01 otrzymujemy cene sprzedaży 9,99zł, natomiast po zmianie offsetu na 0,01 otrzymujemy cene sprzedaży 10,01zł.

Waluta – waluta, która będzie proponowana dla ceny sprzedaży w chwili zakładania karty towaru lub usługi.

Typ – oznacza, czy cena będzie ustalona netto (bez podatku VAT), czy brutto (wraz z podatkiem VAT). Po zapisaniu formularza nie ma możliwości zmiany typu ceny.

Więcej informacji na temat ustalania domyślnego algorytmu liczenia podatku na fakturze znajduje się tutaj.

Do zarządzania cenami służą trzy ikony:

 dodawanie nowej ceny,

 usuwanie ceny,

 modyfikacja definicji ceny (po naciśnięciu przycisku podnoszony jest formularz ceny).

Zarządzanie cenami

Pola na formularzu odpowiadają polom wyświetlanym na liście (Nazwa, Aktualizacja, Marża, Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ).

Parametr Nieaktywna służy do ukrywania cen na karcie towaru. Zaznaczenie parametru spowoduje, iż dana cena nie będzie widoczna na wszystkich kartach w Cenniku. Parametru Nieaktywna nie można zaznaczyć dla ostatniej ceny sprzedaży jaka pozostała w konfiguracji.

Jeśli w Cenniku istnieją już towary, wówczas dodanie nowej ceny w Konfiguracji spowoduje aktualizację Cennika i na każdej karcie towaru cena ta zostanie dopisana. Nowa cena dodawana na kartach towarowych będzie wyliczana zgodnie z wysokością marży (w stosunku do ceny zakupu) oraz zadeklarowanymi ustawieniami (Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ).

Więcej informacji na temat aktualizacji cen sprzedaży znajduje się w artykule pod tym linkiem.

Uwaga
Jeśli dla nowej ceny zostanie ustalona domyślna marża równa 0% i aktualizacja na TAK (ustawienia domyślne), wówczas na kartach towarów nowo dodana cena będzie miała wartość zero.

Wprowadzenie nowej ceny zatwierdzamy przyciskiem dyskietki.

Usuwanie ceny

Usunąć cenę możemy tylko wówczas, jeśli nie jest ona przypisana na karcie kontrahenta jako domyślna oraz jeśli nie ma żadnych towarów w cenniku. Jeśli jakikolwiek towar został już dodany do cennika, usunięcie ceny nie będzie możliwe.

Program nie dopuści do usunięcia ceny zakupu. Nie ma również możliwości usunięcia wszystkich cen sprzedaży. Musi zostać co najmniej jedna cena sprzedaży.

Uwaga
W wersji Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP XL nie ma możliwości dodawania ani usuwania cen. W tym przypadku ceny są przenoszone z programu Comarch ERP XL.

Uwaga
Jeśli zmienimy walutę – na wcześniej wprowadzonych kartach magazynowych waluta pozostanie niezmieniona (taka, jaką zaakceptowaliśmy wprowadzając kartę). Na nowo zakładanych kartach cena, na której dokonaliśmy zmiany, będzie proponowana z nową walutą.