Dla jakich dokumentów są weryfikowane rachunki bankowe w wykazie podatników VAT?

Zakres weryfikacji rachunków bankowych zależy od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. W sekcji Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT dostępne są dwa parametry: Niezależnie od kwoty dokumentu oraz Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej.

W przypadku niezaznaczonego parametru Niezależnie od kwoty dokumentu (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1) weryfikowane są wyłącznie dokumenty, dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15.000 PLN. Wyjątkiem jest seryjna weryfikacja z poziomu płatności w preliminarzu oraz zapisów kasowych/bankowych odbywająca się bez względu na kwotę oraz ustawienie tego parametru.

Po zaznaczeniu parametru weryfikowane są dokumenty bez względu na ich kwotę. Dokumenty muszą spełniać warunek dotyczący polskiego numeru NIP oraz formy płatności powiązanej z rejestrem bankowym.

 

Działanie parametru dotyczy następujących formularzy:

  • faktury zakupu,
  • korekty faktury sprzedaży,
  • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
  • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
  • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
  • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
  • płatności podczas eksportu do banku,
  • seryjnej weryfikacji z listy rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów i -przychodów.

Jeżeli zaznaczony jest parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, wówczas następuje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Oprócz zaznaczenia tego parametru, aby nastąpiło sprawdzenie z poziomu formularza dokumentu NIP płatnika musi być polskim numerem NIP, forma płatności wybrana na pierwszej zakładce musi być powiązana z rejestrem bankowym, a kwota dokumentu powinna mieć wartość powyżej 15.000 PLN – jeżeli parametr Niezależnie od kwoty dokumentu jest niezaznaczony.

Jeżeli parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest niezaznaczony, wówczas nie jest wykonywana weryfikacja występującego na dokumencie numeru rachunku bankowego.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.