Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia] - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia]

Zakładka [Zamówienia] aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W programie istnieje możliwość zamówienia towaru u danego dostawcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich zamówień wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista zamówień może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia zamówień dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz, którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego dostawcy lista zostanie zawężona do złożonych u niego zamówień.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FZ (faktura zakupu), dla których nie został wygenerowany dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja

Typ – dokumentu powodującego zamówienie towaru

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar

Kontrahent – kod kontrahenta, u którego dokonaliśmy zamówienia

Zamówienie – ilość zamówionego towaru

Termin – termin zamówienia. Po tym terminie towar zostaje odblokowany.