Formularz wzorca zlecenia cyklicznego - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Formularz wzorca zlecenia cyklicznego - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego

Uwaga
Wzorce zleceń cyklicznych mogą być tworzone tylko w walucie systemowej PLN.

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego składa się z  następujących zakładek:

  • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia cyklicznego .
  • [Kontrahent] – zawiera dane Kontrahenta i Odbiorcy.
  • [Czynności] – zawiera wszystkie informacje o czynnościach, które należy wykonać w ramach zlecenia cyklicznego.
  • [Części] – zawiera informacje o wykorzystywanych częściach w trakcie realizacji zlecenia cyklicznego.
  • [Atrybuty] – zawiera informacje o atrybutach zlecenia cyklicznego. Za pomocą Atrybutów można wpisać charakterystyczne cechy zlecenia cyklicznego (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.).
  • [Dokumenty] – wyświetla wszystkie powiązane zlecenia serwisowe, utworzone z tego wzorca w sposób ręczny lub automatyczny.
  • [Zlecenia automatyczne] – zakładka widoczna po uruchomieniu Automatu Zleceń Cyklicznych (Konfiguracja Firmy/ Serwis/ Automat zleceń cyklicznych). Zawiera informacje o tym czy i na jaki adres e-mail/numer telefonu klienta będą wysyłane automatyczne powiadomienia o utworzonym zleceniu.

Nowy formularz wzorca zlecenia cyklicznego można dodać z poziomu Listy wzorców zleceń cyklicznych lub poprzez funkcję Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego z poziomu Formularza urządzenia.

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany.

Na Formularzu wzorca znajduje się dodatkowo przycisk:

  – Generuj zlecenie, który służy do tworzenia zlecenia serwisowego na podstawie wzorca.