Grupy Atrybutów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Grupy Atrybutów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Grupy Atrybutów

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupy porządkują pewne informacje znajdujące się w bazie danych lub opisujące bazę danych.

Lista grup atrybutów w konfiguracji pozwala na dodawanie nowych lub usuwanie istniejących grup (pod warunkiem, że do grupy nie są przypisane żadne atrybuty).

Grupy atrybutów w Konfiguracji programu