Informacja (35119) „W KSeF nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta”.

Komunikat pojawia się przy wysyłce korekty Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli dla dokumentu korygowanego nie zostało pobrane UPO. W celu wysłania dokumentu do KSeF należy dla dokumentu korygowanego pobrać UPO i ponowić wysyłkę korekty.