Jak ewidencjonować pracę zdalną? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak ewidencjonować pracę zdalną? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak ewidencjonować pracę zdalną?

Praca zdalna pracownika może zostać odnotowana przy wykorzystaniu dostępnej w programie Comarch ERP Optima strefy ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ . Po wejściu do formularza dnia planu, a następnie do formularza wejścia w dniu, należy zmienić strefę na odpowiednią. Zmianę strefy można również wykonać w kalendarzu, za pomocą opcji ‘Seryjne wstawianie dni’ .

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania pracy zdalnej dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’, należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik, zaznaczyć parametr Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

Możliwość planowania oraz zatwierdzania pracy zdalnej dostępna jest również z poziomu aplikacji Comarch HRM. Więcej informacji związanych z planowaniem pracy zdalnej w aplikacji Comarch HRM znajduje się tutaj: Plan pracy – Praca zdalna