Jak należy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak należy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak należy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego?

W wersji programu Comarch ERP Optima 2022.0.1 wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 21 października 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za część miesiąca, w którym pracownik był niezdolny do pracy, ale za ten okres nie nabył prawa do wynagrodzenia należy pomniejszyć wynagrodzenie miesięczne proporcjonalnie, czyli miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy.

W konfiguracji firmy dodano parametr Licz pomniejszenie proporcjonalne za okres zwolnienia chorobowego przypadającego w okresie wyczekiwania (domyślnie zaznaczony). Przy zaznaczonym parametrze w przypadku wystąpienia u pracownika okresu wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszane proporcjonalnie, Gdy parametr jest odznaczony wynagrodzenie zasadnicze miesięczne jest pomniejszone tak jak dotychczas, czyli o 1/30 za każdy dzień nieobecności.