Jak seryjnie zdefiniować rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnego definiowania nowych rabatów Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę ([Procentowe] lub [Stała cena]) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.

Krok drugi:
Wybierz towar, dla którego zdefiniujemy rabat.

Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych, naciskając strzałkę i wybierz opcję Dodaj rabaty.

Krok trzeci:
W zależności od wyboru rodzaju rabatu oraz jego typu okna będą się różnić. Dla rabatu jeden kontrahent / jeden towar, na oknie będzie dostępny przycisk Wskaż kontrahentów.

Dla pozostałych rodzajów rabatów na oknie seryjnego dodawania rabatu dostępne będą odpowiednio przyciski:

  • Rabaty grupa kontrahenta: Wskaż grupy kontrahentów.
  • Rabaty grupa towarów: Wskaż grupę towarów.
  • Rabaty jeden towar: Wskaż towary.

Uzupełnij wartość rabatu w polu Rabat, a następnie wskaż kontrahentów, którym chcesz ten rabat nadać.

W przykładzie zostanie dodany rabat w wysokości 20% dla trzech kontrahentów. W okresie obowiązywania od 01.05.2023 do 31.05.2023 z opisem: Promocja majowa