Jak ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej?

Limit pracy zdalnej okazjonalnej można ustawić w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), zaznaczając parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej i podając liczbę dni (domyślnie w programie podpowiadane są 24 dni).