Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-28 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-28 należy przejść na listę deklaracji PIT-28 dostępną z poziomu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 i z rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku wybrać opcję Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-28 wersja 25. Po dokonaniu wyboru otwierany jest formularz deklaracji PIT-28 na którym użytkownik powinien wskazać właściciela i rok za który ma zostać dodana deklaracja oraz nacisnąć przycisk .

Deklaracja PIT-28 jest wyliczana na podstawie zapisów Ewidencji ryczałtowej, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-28 za poszczególne miesiące/kwartały.

Możliwość dodania załączników: PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PITWZR do deklaracji PIT-28 jest dostępna z poziomu zakładki [Załączniki].

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-28.

Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji PIT-28 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego.

Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.