Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-9M oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-9M należy przejść na listę deklaracji VAT-9M dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-9M. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-9M oraz nacisnąć przycisk .

Kwoty na formularzu deklaracji VAT-9M wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-9M
Stawka VAT
Rodzaj fakturyRodzaj sprzedażyRodzaj transakcji
10, 11wszystkieDowód wewnętrznyUsługiEksport, Eksport – zwrot
12, 13wszystkieDowód wewnętrznyUsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
14, 15wszystkieDowód wewnętrznyTowary, Śr. transportuWewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
16, 17wszystkieDowód wewnętrznyUsługiKrajowa – podatnikiem jest nabywca

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-9M.

Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-9M do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.