Jak wprowadzić dodatkowe świadczenie dla pracownika w postaci karnetu sportowego, który jest finansowany przez pracownika i pracodawcę?

Świadczenie w postaci karnetu sportowego w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika. Jeżeli pracownik pokrywa część kosztów, od karnetu nie są naliczane składki ZUS.

Pracodawca będzie finansował co miesiąc karnet sportowy pracownikowi w wysokości 100 zł. Pracownik ze swoich środków będzie finansował karnet w kwocie 50 zł.

Aby przypisać pracownikowi dodatkowe elementy wynagrodzenia należy w Kadrach podświetlić wybranego pracownika i na dole okna wybrać Dodatkowe elementy wynagrodzenia. Na liście dodatków dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze:

  •  Składnik Karnet sportowy (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za karnet, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
  •  Składnik Karnet sportowy (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za karnet, finansowanej przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 50 zł. Dodatek zapisujemy.
  •  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
  •  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.