Jak wprowadzić dodatkowe świadczenie dla pracownika w postaci opieki medycznej, która jest finansowana przez pracownika i pracodawcę?

Świadczenie w postaci opieki medycznej w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika. Jeżeli pracownik pokrywa część kosztów, od pakietu nie są naliczane składki ZUS.

Pracodawca będzie finansował co miesiąc opiekę medyczną pracownikowi w wysokości 100 zł. Pracownik ze swoich środków będzie finansował opiekę medyczną w kwocie 1 zł.
Aby przypisać pracownikowi dodatkowe elementy wynagrodzenia należy w Kadrach podświetlić wybranego pracownika i na dole okna wybrać Dodatkowe elementy wynagrodzenia. Na liście dodatków dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze:

  •  Składnik Opieka medyczna (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
  •  Składnik Opieka medyczna (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 1 zł. Dodatek zapisujemy.
  •  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
  •  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.