Jak wygenerować wydruk Limitów nieobecności z urlopem wykorzystanym do danego dnia? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak wygenerować wydruk Limitów nieobecności z urlopem wykorzystanym do danego dnia? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak wygenerować wydruk Limitów nieobecności z urlopem wykorzystanym do danego dnia?

Wydruk dostępny jest z poziomu Listy pracowników.

Należy zaznaczyć pracowników następnie przejść do Podglądu wydruku – wydruki Kadrowe – Limity nieobecności (dla zaznaczonych) lub Lista pracowników (GenRap)- Limity nieobecności (dla zaznaczonych).

Przed wydrukiem w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’ jest dostępny parametr Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia. Po jego zaznaczeniu w liczbie dni urlopu wykorzystanego oraz liczbie dni urlopu na żądanie zostaną uwzględnione jedynie te nieobecności, które wystąpiły do podanego dnia. Liczba dni pozostałego limitu będzie także przeliczona z uwzględnieniem jedynie urlopu wykorzystanego do wskazanego dnia.