Jak wykazać w deklaracji PIT-11 (wersja 29) odliczenie od dochodu z tytułu opłaconych składek członkowskich?

W celu wykazania w deklaracji PIT-11 kwoty opłaconych składek, na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat, na zakładce [3 Szczegółowe] należy zaznaczyć parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych.

Elementy, w których ustawiono parametr na deklaracji PIT-11 w wersji 29, zostaną wykazane w polu 123 „Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art.. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy”. Składki członkowskie zostaną wykazywane w PIT-11 wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.