Jakie informacje przenoszone są funkcją „Przenoszenie danych” ? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jakie informacje przenoszone są funkcją „Przenoszenie danych” ? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jakie informacje przenoszone są funkcją „Przenoszenie danych” ?

Dostępna z poziomu Płace i Kadry/Kadry funkcja „Przenoszenie danych” z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’ umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima.

W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane do pliku xml są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z:

 • zapisami historycznymi,
 • historią zatrudnienia,
 • historią wykształcenia,
 • limitami nieobecności (również definicje limitów nieobecności),
 • członkami rodziny,
 • schorzeniami,
 • uprawnieniami,
 • danymi słownikowymi (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy),
 • definicjami dokumentów,
 • harmonogramami (również wzory spłaty pożyczki),
 • opisami dni wolnych,
 • kalendarzami,
 • typami wypłat,
 • grupami potrąceń,
 • urzędami skarbowymi,
 • komornikami.

 

W przypadku zaznaczenia opcji ’Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi’ oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie:

 • wypłat,
 • umów cywilnoprawnych,
 • dodatków pracowników,
 • nieobecności,
 • czasu oraz planu pracy,
 • diet kierowcy międzynarodowego,
 • pożyczek PKZP.