Komunikat ID 7029 „Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Komunikat ID 7029 „Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 7029 „Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/.”

Komunikat o niespełnieniu przez hasło reguł bezpieczeństwa oznacza, że w menu System \ Konfiguracja, w gałęzi Program \ Użytkowe \ Parametry zaznaczony jest parametr Wymuszaj mocne hasła. Po odznaczeniu tego parametru operatorzy będą mogli używać dowolnych haseł (od 1 do 8 dowolnych znaków).