Komunikat: Stwierdzono niezgodności kwot powiązanych zestawień. Czy pomimo to chcesz zatwierdzić sprawozdanie?

Komunikat „Stwierdzono niezgodności kwot powiązanych zestawień. Czy pomimo to chcesz zatwierdzić sprawozdanie?” może pojawić się podczas zatwierdzenia e-Sprawozdania. Sprawdzana jest wówczas poprawność kwot zawartych w raporcie. Jeśli zostaną wykryte niezgodności, to zostaną one wyszczególnione w treści komunikatu. Użytkownik może wrócić do sprawozdania i dokonać zmian, ewentualnie zaakceptować komunikat, pozostawić niezgodności i podpisać sprawozdanie.