KSeF – Krajowy System e-Faktur

KSeF – Krajowy System e-Faktur – operacja seryjna umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF znajdującego się na zakładce [Handlowe] kartoteki kontrahenta.