Lista podpisów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lista podpisów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista podpisów

W programie można zdefiniować dla każdego operatora kilka różnych podpisów i  określić który z nich jest podpisem domyślnym. Jest to przydatne w firmach, które cyklicznie wysyłają maile do swoich odbiorców. Zdefiniowanie wzorca podpisu jest możliwe w skrzynce pocztowej z poziomu menu głównego (wstążki).

Na liście podpisów znajdują się dwie kolumny:

  • domyślny – jeśli podpis jest domyślny to wyświetla się zaznaczenie
  • nazwa – nazwa zdefiniowanego podpisu

Ponadto lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego podpisu

Zmień – umożliwia podgląd/ edycję podpisu

Usuń – umożliwia usunięcie podpisu

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna

Uwaga
Dodawane podpisy są widoczne i dostępne do użycia wyłącznie dla operatora, który je utworzył.