Logowanie - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Logowanie - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Logowanie

W celu usprawnienia procesu logowania do systemu funkcjonują dwie opcjonalne metody logowania:

  • Logowanie standardowe – w trakcie logowania należy wprowadzić z klawiatury kod operatora oraz hasło (o ile zostało ustalone).

Okno logowania

  • Szybkie logowanie, opierające się głównie na przyciskach.

Szybkie logowanie

Tę metodę logowania użytkownicy mogą stosować o ile w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono opcję Szybkie logowanie. Na skutek zaznaczenia tego parametru podczas logowania do systemu wyświetla się okno, w którym znajdują się ikony wszystkich operatorów uprawnionych do pracy na stanowisku.

Na przycisku operatora prezentowane są:

  • Kod operatora,
  • Pełniona funkcja (definiowana w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników),
  • Informację o otwartych Paragonach – jeżeli operator posiada otwarte Paragony w górnej części przycisku w kolorze czerwonym pojawi się informacja: Otwarte paragony.

Przycisk operatora

Po lewej stronie okna znajdują się następujące zakładki:

[Program] – Wybranie tej zakładki, a następnie wskazanie właściwego operatora spowoduje, że wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia hasła (o ile zostało ustalone), a następnie po prawidłowej autoryzacji przeniesie użytkownika do okna sprzedaży.

Zakładka Program jest domyślnie wybrany dlatego, o ile nie były wykonywane inne akcje, po uruchomieniu programu można od razu wybrać operatora w celu zalogowania.

[Konfiguracja] – wybór zakładki spowoduje zawężenie przycisków operatorów tylko do tych, którzy mają prawo do zmiany Konfiguracji stanowiska (w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczona opcja Dostęp do konfiguracji stanowiska). Po wybraniu operatora wyświetli się okno Konfiguracji.

[Hasło] – zakładka służy do zmiany hasła. Po jej wybraniu, wskazaniu operatora i potwierdzeniu jego aktualnego hasła pojawi się okno Zmiana hasła.

[Zakończ] – wybranie zakładki spowoduje zamknięcie programu.

Logowanie za pomocą kart magnetycznych.

Przy włączonym parametrze Szybkie logowanie (Konfiguracja/ Ustawienia ogólne) użytkownicy mogą korzystać z kart magnetycznych do logowania. Jeżeli w Konfiguracji/ Operatorzy zostały wczytane karty magnetyczne dla operatorów przeciągnięcie karty przez czytnik w oknie logowania spowoduje zalogowanie operatora do Konfiguracji lub okna sprzedaży, w zależności od wybranego wcześniej przycisku.

Proces wczytywania kart opisano szerzej w rozdziale 3.6. „Konfiguracja – operatorzy”.

Uwaga
 Program obsługuje karty magnetyczne, na których informacje zapisane są tylko na jednym pasku oraz domyślne ustawienia czytników firmy Novitus (podpinanych do komputera przez port PS/2 lub USB).