Ogólne i Kasa/Bank - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Ogólne i Kasa/Bank - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Seryjne dodawanie/ usuwanie kodów JPK_V7 na liście kontrahentów. Umożliwiono seryjne dodawanie oraz usuwanie kodów JPK_V7 dla wielu kontrahentów jednocześnie. Po wybraniu na liście kontrahentów w menu Operacje seryjne/ JPK opcji Dodaj kody JPK_V7 otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Dodaj kody JPK_V7 zostaną one przypisane do kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i będą przenoszone na dokumenty dla tych kontrahentów.

Analogicznie po wybraniu Operacje seryjne/ JPK/ Usuń kody JPK_V7 otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Usuń kody JPK_V7 zostaną one usunięte z kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i nie będą z nich przenoszone na dokumenty tych kontrahentów.

 1. Reset komunikatów. W menu Widok dla opcji Reset dodane zostały 2 możliwości do wyboru:

  • Reset wszystkich ustawień – po wybraniu tej opcji usunięte zostaną wszystkie ustawienia okien dla danego operatora,
  • Reset komunikatów – wybranie tej opcji skutkuje usunięciem zapamiętanych odpowiedzi udzielonych przez operatora dla komunikatów z opcją „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”  i wyświetlane będą z powrotem wszystkie komunikaty w programie.

Zmiany

 1. Domyślny kod JPK_V7. Na karcie cennika w polu Domyślny kod JPK_V7 obok samego kodu wyświetlany jest również jego opis.
 2. Pliki JPK – przeniesienie wybranych funkcji na wstążkę. Funkcje:
  • Scal pliki JPK_VAT,
  • Dodaj plik JPK z dysku na listę,
  • Podgląd pliku
 3. zostały przeniesione z okna Pliki JPK na wstążkę programu. Ikony wspomnianych funkcji są widoczne po otwarciu okna Pliki JPK.

 4. Listy dokumentów wg atrybutów. Na listach dokumentów wyświetlanych według atrybutów (m.in. Biblioteka dokumentów, Zestawienie wg atrybutów) umożliwiono sumowanie wartości dla atrybutów liczbowych.
 5. Zakazy do baz danych. Umożliwiono przenoszenie informacji dotyczących zakazów do baz firmowych dla operatora pomiędzy instalacjami na różnych serwerach baz danych. Dotyczy importu/eksportu ustawień wykonywanym na karcie operatora.
 6. Konfiguracja wydruków. Zablokowano możliwość zabezpieczenia hasłem standardowych zestawów wydruków.
 7. Adres e-mail przedstawiciela. Dla przedstawiciela kontrahenta umożliwiono poprawną weryfikację i zapisanie adresu e-mail z nazwą domeny zawierającą do 25 znaków.
 8. Optima w Chmurze. W programie Optima w Chmurze zablokowano funkcję Zadzwoń dostępną przy polach z numerem telefonu.

Poprawiono

 1. Pliki JPK_VAT. Umożliwiono poprawne nadawanie numeru LP (liczba porządkowa) w pliku JPK_VAT dla utworzonych automatycznie dokumentów wewnętrznych sprzedaży zawierających długi numer.
 2. Agreguj tylko zaznaczone. Umożliwiono zapamiętywanie ustawionej dla list na formularzach opcji Agreguj tylko zaznaczone.
 3. Wiersz sum. Umożliwiono zapamiętywanie wybranego na formularzach wiersza sum w przypadku, kiedy na tym formularzu dodane zostały kolumny Użytkownika.
 4. Wyświetlanie wartości atrybutów. Jeżeli jako wartość atrybutu (np. wybranego na karcie kontrahenta) wpisano wartość zawierającą znak „&”, wówczas na liście pozycji (np. liście kontrahentów) w kolumnie z wartościami danego atrybutu znak „&” zastępowany był przez ciąg znaków „&”. Działanie poprawiono.
 5. Filtrowanie kolumn. Poprawiono działanie filtrowania dla kolumn wyświetlających wartości atrybutów.
 6. Pliki JPK – log z przebiegu operacji. Jeżeli operator miał na swojej karcie w sekcji Logowanie operacji seryjnych zaznaczoną opcję błędy i ostrzeżenia, a operacje seryjne z poziomu okna Pliki JPK przebiegały bez błędów i ostrzeżeń, log z przebiegu operacji nie był automatycznie zamykany. Działanie poprawiono.
 7. Eksport danych. W sytuacji kiedy na oknie eksportu danych z programu wpisano zbyt długą nazwę pliku, również po ponownym otwarciu tego okna pojawiał się komunikat: „Określona ścieżka, nazwa pliku albo oba te parametry są za długie. Długość w pełni kwalifikowanej nazwy pliku musi być mniejsza niż 260 znaków, a nazwy katalogu mniejsza niż 248 znaków.” Działanie poprawiono.
 8. Kopiuj komórkę. Podczas kopiowania z programu za pomocą opcji Kopiuj komórkę danych liczbowych sformatowanych ze spacją jako separatorem tysięcznym, spacje te są usuwane – tak aby wklejona w MS Excel wartość była traktowana jako liczba.
 9. Import wydruku z pliku XML. Podczas importu w Konfiguracji wydruków zestawu wydruków z pliku XML mającego niewłaściwą strukturę mogło nastąpić zawieszenie programu. Działanie poprawiono.
 10. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika. W przypadku gdy w konfiguracji programu zablokowano formę płatności ‘Gotówka’, na formularzu danych pracownika nie można było zmienić formy płatności z ‘Gotówka’ na inną aktywną. Poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Nowe formaty przelewów. Wprowadziliśmy nowe formaty przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy. Służą one do eksportu przelewów krajowych, MPP, walutowych, SEPA i podatkowych do pliku w formacie XML, Elixir oraz tekstowym (Flat File/CDFF). Są to:

  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml)
  • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml
  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir)
  • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF)
  • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF)

W przypadku eksportu przelewów formatem Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml) płatność, która ma ustawiony priorytet Wysoki jest wysyłana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir).

W sytuacji, gdy przelewy eksportowane są formatem Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml)  w polu z informacją o tym kto ponosi opłatę za procesowanie płatności domyślnie jest ustawiane SHAR (prowizje i opłaty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta).

Korzystanie z formatu XML wymaga parametryzacji po stronie Citi Handlowy. W sytuacji, gdy przelewy są eksportowane formatami XML (Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),  Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupełnienie kodu SWIFT na karcie banku, z którego jest robiony przelew. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z Citi Handlowy.

Szczegółowe informacje na temat eksportu przelewów do banku znajdują się w biuletynie.

 1. Odsetki ustawowe od zaległości. W menu System /Konfiguracji /Program /Kasa/Bank /Odsetki ustawowe od zaległości zostały ustawione nowe wartości odsetek. Od 18.03.2020 roku ich wysokości wynosi 6.50% a od 9.04.2020 roku ich wysokość to 6%.

Zmiany

 1. Dokumenty nierozliczone na dzień i Korekta: Do dochodowego. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów, które mogłyby podlegać uldze za złe długi w podatku dochodowym zmieniono zasady kwalifikowania dokumentów, które wyświetlane są na Liście nierozliczonych dokumentów na dzień z zaznaczonym parametrem Korekta: Do dochodowego. Na liście pojawiają się płatności dotyczące:

  • dokumentów przychodowych i rozchodowych (nie wykazujemy zapisów kasowych/bankowych),
  • dla kontrahentów, którzy są podmiotami gospodarczymi o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca i nie są kontrahentami powiązanymi,
  • dokumenty zostały wystawione po 12.2017 roku,
  • termin płatności przypada po 12.2019 roku,
  • minęło 90 dni od terminu płatności.

Znając wysokość kwot do skorygowania można będzie pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania na zaliczkach na:

  • PIT-36/36L, wprowadzając je na kwotach właściciela np. w polu Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania,
  • PIT-28, wprowadzając je na kwotach właściciela np. w polu Inne odliczenia.
  • CIT-8, wprowadzając je bezpośrednio w polu Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę lub ręcznie można zmodyfikować wyliczoną podstawę opodatkowanie (pole podlega edycji).

 1. Informacje bieżące: rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Zmieniono zasady wykazywania dokumentów rozchodowych na raporcie Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego. Kryteria dotyczące kontrahenta, daty wystawienia, terminu płatności są takie same jak w przypadku raportu Dokumenty nierozliczone na dzień i zostały opisane powyżej.
 2. Informacje bieżące: Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego. Dodano nowy raport, który prezentuje dokumenty przychodowe, które kwalifikują się do korekty podatku dochodowego. Kryteria dotyczące kontrahenta, daty wystawienia, terminu płatności są analogiczne jak dla raportu Dokumenty nierozliczone na dzień i zostały opisane powyżej. Domyślnie raport nie jest wyświetlany. Będzie widoczny, dla Użytkowników, którzy w menu System /Konfiguracji /Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce [Informacje] będą mieli zaznaczone KB – Kasa i Bank oraz przychodowe przeterminowane do dochodowego.
 3. Eksport przelewów i Identyfikator operacji. W momencie wysyłania przelewów do banku formatem,  w którym jedną z pozycji jest Identyfikator operacji nadawany jest unikalny numer eksportu przelewu. Jego unikalność była zapewniona dla 13-znakowego Identyfikatora operacji. W obecnej wersji unikalność ta zapewniona jest także dla 10-znakowego Identyfikatora operacji nadawanego w trakcie eksportu przelewów. Dotyczy to formatów standardowych i zdefiniowanym samodzielnie przez Użytkownika, w których pozycja Identyfikator operacji ma ustaloną szerokość pola na 10.
 4. Formaty przelewów – Kod kraju podmiotu. Definiując format przelewu można odwołać się do kodu kraju jaki został wpisany na formularzu banku, który występuje na danej płatności. Nowe pole Kod kraju podmiotu jest polem tekstowym i jego szerokość wynosi 2.
 5. Kontrola numerów kart kredytowych. Zmieniono domyślne ustawienie parametru odpowiedzialnego za kontrolę numeru kart kredytowych (menu System /Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank /Parametry). W nowo utworzonych bazach danych parametr Kontrola numerów kart kredytowych nie jest zaznaczony.

Poprawiono

 1. Magazyn walut i usuwane BOMW. W niektórych przypadkach, gdy dla jednego rejestru walutowego istniało dużo dokumentów BOMW przy ich usuwaniu następowało zawieszenie programu. Działanie poprawiono.
 2. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika – W przypadku gdy w konfiguracji programu zablokowano formę płatności ‘Gotówka’,  na formularzu danych pracownika nie można było zmienić formy płatności z ‘Gotówka’ na inną aktywną. Poprawiono.
 3. Dokumenty nierozliczone. Po wybraniu opcji Wybór kolumn i wskazaniu kursorem obszaru bez kolumny pojawiał się komunikat: Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key. Działanie poprawiono.