Okno wystawiania paragonu

Jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal/Ustawienia ogólne/Liczba otwartych paragonów jest równa 1, wówczas po zalogowaniu widoczne jest od razu okno wystawiania paragonu.

Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja: Przełącz paragon.

Wszystkie sekcje okna Paragonu (Paragon, Podsumowanie Paragonu, Wyszukiwanie, Lista towarów, Przyciski – funkcyjne/ towarów, Klawiatura) są pomocne przy wystawianiu Paragonów. Natomiast cała logika działania programu opiera się na opisanych poniżej Przyciskach funkcyjnych. W zależności od ustawienia dla drukarki fiskalnej w Konfiguracji Detalu (okno startowe programu, przycisk Zaloguj do konfiguracji) – moduł może współpracować z drukarką w trybie off-line lub on‑line. Wybrany sposób pracy znacząco wpływa na dostępne funkcje i sposób ich działania.

Wybór trybu współpracy Comarch ERP Optima Detal z drukarką fiskalną (on-line/off-line)