Parametry

Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu – parametr domyślnie odznaczony. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na każdym dokumencie dodanym za pomocą usługi Comarch OCR odliczenia ustawiane są automatycznie na Nie.