Płatności - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Płatności - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Płatności

Blokada zmian

Po zgłoszeniu Faktury i przyjęciu do faktoringu/ przyjęciu do windykacji nie ma możliwości zmiany terminu płatności ani podzielenia płatności. W przypadku próby zmiany terminu płatności przez Użytkownika za pomocą operacji seryjnej Zmień formę płatności pojawi się komunikat: Dokument został zgłoszony do faktoringu i/lub windykacji. Termin płatności nie został zmieniony.

Edycja rozliczenia lub płatności

Jeżeli Faktura została przekazana do platformy Comarch Apfino, zgłoszona do faktoringu lub windykacji, wówczas każdorazowo po:

  • rozliczeniu Faktury (z dowolnego poziomu programu),
  • usunięciu rozliczenia,
  • zmianie statusu płatności z Nie rozliczono na Nie podlega (i odwrotnie),
  • modyfikacji terminu płatności (zmiana dotyczy najpóźniejszego terminu),
  • podzieleniu płatności (gdy podczas podzielenia płatności powstanie płatność z terminem późniejszym niż istniejący najpóźniejszy termin płatności),

należy ponownie przekazać fakturę do platformy, w celu aktualizacji jej statusu.