Parametry

Katalog dla niezaimportowanych dokumentów – możliwość wskazania ścieżki dostępu do katalogu, w którym przechowywane będą pliki wymiany XML.