Pytanie (24108) Uaktualnić wydział w opisie analitycznym pracownika?

Komunikat pojawia się po wywołaniu opcji ‘Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji opisu’ z poziomu Opisu analitycznego na Formularzu danych pracownika– opcja ‘Tak’ powoduje automatyczne przypisanie aktualnego wydziału, do którego przynależy pracownik do wszystkich pozycji opisu analitycznego. Opcja ‘Nie’ spowoduje,  że nie zostanie przypisany aktualny wydział do wszystkich pozycji opisu analitycznego.