Pytanie ID 401 „Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut wybrany zapis kasowy/bankowy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut] spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następnych.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Pytanie ID 401 „Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut wybrany zapis kasowy/bankowy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut] spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następnych.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pytanie ID 401 „Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut wybrany zapis kasowy/bankowy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut] spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następnych.”

Po zaakceptowaniu, na zaznaczonych zapisach rozchodowych usuwane jest rozliczenie w magazynie walut i parametr Magazyn walut jest odznaczany. Jeżeli funkcję Usuń z magazynu walut wywołamy dla zapisów przychodowych nierozliczonych w magazynie walut, to znacznik Magazyn walut jest na nich odznaczany. Jeżeli funkcja zostanie wywołana dla zapisów przychodowych rozliczonych w magazynie walut, pojawi się komunikat „[nazwa dokumentu]: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis jest rozliczony w magazynie walut”.
Po wywołaniu funkcji dla kilku zaznaczonych dokumentów w pierwszej kolejności usuwane są zapisy rozchodowe wg chronologii daty operacji, a dopiero później zapisy przychodowe. Program pilnuje chronologii zapisów w magazynie walut, jeżeli jakiś zapis rozchodowy zostanie usunięty z magazynu walut, to automatycznie wszystkie późniejsze zapisy również są z niego usuwane – dlatego dla tych wszystkich późniejszych zapisów rozchodowych, w logu z przebiegu usuwania, pojawi się komunikat Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis nie jest w magazynie walut.