Sposób wprowadzenia BO w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?

Dokument BO wprowadzamy przechodząc Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.

Dokument możemy utworzyć ręcznie kolejno wprowadzając dokumenty lub salda poszczególnych kont. Do których możemy utworzyć płatności widoczne w Preliminarzu płatności.

Parametr w konfiguracji (Start/Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”): 

  • odznaczony – wówczas można wprowadzić zapisy najpierw do Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych i na tej podstawie utworzyć BO. Szczegóły w pytaniu „Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?”
  • zaznaczony – wówczas możemy dodając pozycje na BO przez formularz zaznaczyć parametr „Generowanie płatności”.

Dokument można również zainicjalizować na podstawie wcześniej zaimportowanych dokumentów do których powstały płatności. Szczegółowo zostało to opisane tutaj.