W jaki sposób na wydruku faktury zmienić/usunąć podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury?

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury można zmienić lub usunąć w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na pierwszej zakładce [Ogólne].

Jeżeli Operator nie chce wyświetlać podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury na generowanych wydrukach faktury, należy wyczyścić zawartość pola Imię i Nazwisko.