W jaki sposób wypłacić pracownikowi ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima W jaki sposób wypłacić pracownikowi ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

W jaki sposób wypłacić pracownikowi ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną?

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2023.3.1 wprowadzono standardowe typy wypłat: ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ oraz ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’. Składniki można rozliczyć jednorazowo w wypłacie pracownika, na zakładce [2 Elementy wypłaty] lub dodać pracownikowi na liście dodatków w Kadrach. Jeżeli składniki mają być naliczane, np. co miesiąc, to przed dodaniem na listę, w ich konfiguracji (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat), na zakładce [2. Podatki/Nieobecności], należy ustawić okres wypłaty ‘co 1 miesiąc’ (standardowo składniki wypłacane są ‘jednorazowo’).