W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP?

W celu zaktualizowania licencji należy zaprogramować klucz HASP. Klucz HASP można zaprogramować pobierając plik RUS bezpośrednio z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do internetu). W tym celu należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę Menadżera Kluczy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z chmury lub Aktualizacja z dysku.
Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich oraz kluczy HASP, na których dodatkowo są licencje dla programów Comarch ERP Klasyka.

W celach porządkowych pliki RUS mają w nazwie numer klucza, który mogą zaprogramować. Numer klucza HASP i pliki RUS są ze sobą ściśle powiązane, dlatego danym plikiem RUS możemy zaprogramować tylko jeden dedykowany dla niego klucz HASP.

Programowanie klucza możemy przeprowadzić również w następujący sposób:

  1. Podłączyć klucz HASP, do komputera, z którego będziemy aktualizować licencje
  2. Uruchomić program Comarch ERP Optima
  3. Po uruchomieniu programu z menu wybrać pozycję: Pomoc \ Rejestracja programu (opcja widoczna tylko dla operatora z uprawnieniami administratora.
  4. Następnie w należy wskazać odpowiedni plik RUS, który posłuży do zaprogramowania klucza.
  5.  Na koniec wciskamy przycisk Zaprogramuj.