W jakim przypadku powinna zostać wygenerowana deklaracja ZUS RPA?

Deklaracja powinna zostać wygenerowana dla pracownika w przypadku:

  • wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  • wypłacenia w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma w konfiguracji zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA\RIA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
  • wykonywania pracy nauczycielskiej (zaznaczony parametr Nauczyciel na formularzu pracownika, na zakładce [5 Ubezpieczenie cd]).

Deklaracja jest generowana automatycznie podczas naliczania deklaracji ZUS DRA, od wersji programu Comarch ERP Optima 2019.2. Dodatkowo w wersji 2019.3 umożliwiono tworzenie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli.