Zakładka Ubezpieczenie (zdrow.). - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Zakładka Ubezpieczenie (zdrow.). - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zakładka Ubezpieczenie (zdrow.).

Na formularzu właściciela na zakładce  [Ubezpieczenie (zdrow.)] są wykazane informacje dotyczące podstawy składki zdrowotnej oraz wysokość składki zdrowotnej dla każdej formy opodatkowania. Na zakładce [Ubezpieczenie] w polu Podstawa zdrowotnej oraz składka zdrowotna jest wykazywana suma podstaw i składek wyliczonych na zakładce  [Ubezpieczenie (zdrow.).]

Rys. 33 Formularz wypłaty właściciela / zakładka 4. Ubezpieczenie (zdrow.)