Zmiana hasła - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Zmiana hasła - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zmiana hasła

Zmiana hasła dotyczy zawsze operatora aktywnego (zalogowanego) w programie.

Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno edycyjne zmiany hasła, na którym należy kontrolnie podać stare hasło oraz dwukrotnie (w celu uniknięcia pomyłki) wpisać nowe hasło.

Zmiana hasła możliwa jest również z poziomu kartoteki operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Ogólne].

Obok pola Identyfikator znajduje się przycisk Zmiana/skasowanie hasła operatora.