W jaki sposób ograniczyć widoczność sekcji Informacje o firmie dla wybranego Operatora w Comarch EPR Optima?

W programie Comarch ERP Optima sekcja Informacje o firmie to dashboard Comarch ERP Optima zawierający przygotowane analizy dotyczące różnych modułów. Po kliknięciu ikony Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami.

Krok pierwszy

W celu ograniczenia widoczności sekcji Informacje o firmie przejdź do menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładkę [Informacje].

Krok drugi

W celu ograniczenia dostępu do informacji dotyczących konkretnego modułu należy odznaczyć odpowiednie opcje.
Krok trzeci

Jeżeli określony operator nie posiada uprawnień do żadnych danych, w sekcji Informacje o firmie na zakładce [Bieżące] będzie wyświetlana następująca informacja:

Dodatkowo w menu Widok istnieje możliwość odznaczenia opcji Pokaż informacje o firmie. Jeżeli opcja Pokaż informacje o firmie będzie odznaczona – wówczas okno nie będzie automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora.