Co należy wprowadzić w pojawiającym się podczas uruchomiania aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.0.1 oknie konfiguracji w polu Nazwa serwera klucza?

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny tylko jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza należy uzupełnić nazwę widoczną w Menadżerze Kluczy w polu Serwis zainstalowany jest na serwerze).

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny więcej niż jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza dodatkowo należy wpisać dwa dwukropki i numer klucza, przykładowo: SERWER\OPTIMA::5000012345
Gdzie znajduje się dokumentacja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Dokumentacja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania znajduje się jest pod adresem https://pomoc.comarch.pl/e-sprawozdania/

Instrukcja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania dostępna jest z poziomu Indywidualnych Stron Klientów/Partnerów, w zakładce Comarch e-Sprawozdania/ Pobierz wersję.
Gdzie znajduje się instalator do aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Instalator do aplikacji Comarch e-Sprawozdania dostępny jest z poziomu Indywidualnych Stron Klientów/Partnerów, w zakładce Comarch e-Sprawozdania/ Pobierz wersję.
Jaką wersję Menadżera Kluczy należy zainstalować, aby obsłużyć licencje na aplikację Comarch e-Sprawozdania?

Należy zainstalować Menagera Kluczy w wersji 2022.2.1